222Links


Jeg må understrege, at jeg ikke nødvendigvis er enig eller sympatiserer med alt, hvad man kan læse på nedenstående hjemmesider. Jeg håber dog at medvirke til, at internetbrugerne uden om de politisk korrekte og kontrollerede massemedier kan danne sig et selvstændigt førstehånds indtryk af revisionistiske, patriotiske og systemkritiske hjemmesider.

I must emphasize, that I do not necessarily agree or symphatize with everything that appear on the homepages below. I do however hope that I hereby contribute in making it possible for the netizens to obtain, without the political correct and controlled mass media, an independent first-hand impression of revisionist, patriotic and dissident homepages

Andre danske patriotiske og systemkritiske hjemmesider
Other Danish patriotic and dissident homepages


Revisionisme
Revisionism


Andre interessante hjemmesider
Other homepages of interest


Diverse udenlandske nationale partier
Various foreign national parties


Bøger/Books


Hjem
Home