[Oversættelse fra tysk]

Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich
Arbeitsgemeinschaft zur Aufdeckung zeitgeschichtlicher Lügen
Mauerbachstrasse 37/13, A-1140 Wien

1. maj 2000

Til Deres Excellence
Ambassadøren af den Islamiske Republik Iran
Jauresgasse 9
1030 Wien

Deres Excellence!

Jeg beder Dem om politisk asyl i den Islamiske Republik Irans Ambassade.

Årsag og baggrund: Jeg er i årevis blevet forfulgt af Østrigs politiske retsvæsen, da jeg tillader mig den "luksus", i mit eget land, den "demokratiske" Republik Østrig, at forholde mig tro imod den guddommelige sandhed og tro mod min afgivne akademiske ed som naturvidenskabsmand, idet jeg stiller de politiske løgne, som de såkaldte zyklon-B-"gaskamre" i Det tredje Rige og det såkaldte "holocaust" på jøderne, med angivelige 6 millioner ofre, i gabestokken. Muligvis er De bekendt med nogle af mine skrifter, da jeg har sendt dem til blandt andet Den iranske Ambassade.

Til terrorens repertoire hører to psykiatriske tvangsundersøgelser, ligesom førhen i Stalins Sovjetunion, og i 1996 14-dages hæfte, som man deklarerede som varetægtsfængsling. Naturligvis uden gyldigt retsgrundlag. Selvom der nu gennem mere end et halvt årti er foretaget en retslig forundersøgelse af mig, er der pr. dags dato ikke rejst nogen anklage. Åbenbart skyer man en offentlig proces. Ligeledes strider dette imod det herskende østrigske retssystem.

I går aftes dukkede der efter ordre fra den politiske justits flere politibetjente op iført skudsikre veste og kampudrustning - ganske som var jeg en storforbryder - med en ny arrestordre i hånden, og naturligvis atter uden retsgrundlag og oven i købet mod en udtrykkelig kendelse fra Højesteret. Da jeg ikke var hjemme, gik hele kommandostyrken igen med uforrettet sag. I denne forbindelse ønsker jeg at gøre opmærksom på, at jeg ikke er tidligere straffet. Min "forbrydelse" består ene og alene deri, at jeg sætter guddommelige love højere end en satanisk lobbys vilje!

For cirka et år siden opsøgte en repræsentant fra denne lobby - "holocaust"-lobbyen - mig og forsøgte at overtale mig til, at modificere min tekniske rapport over de zyklon-B gaskamre, som jeg lavede i forbindelse med den politiske skueproces mod hr. Jürgen Graf i Schweiz, for så vidt, at anvendelsen af desinfektionsmidlet zyklon-B som middel til massemord alligevel kunne være "tænkeligt muligt". Jeg ville få 5 millioner US-dollars derfor! Naturligvis indlod jeg mig ikke på denne handel.

Idet den østrigske justits kun alt for godt ved, at jeg ikke lader mig tvinge til at lyve, frygter jeg på nuværende tidspunkt for mit liv! I den seneste tid er der her i landet sket mange dødsfald i politiske kredse. Jeg henviser til det angivelige selvmord af den oppositionelle student Matthias Seger, fra Wien 7 - "tilfældigvis" på Jødedommens Dag, den 17. januar 2000! Hans fader medvirker i udgivelsen af en bog om Zions Vises Protokoller! - og til den af medierne udråbte særling, brevbombeafsenderen Franz Fuchs død, hvis selvmord i betragtning af hans legemlige tilstand og andre kendsgerninger er så grotesk, at man slet ikke kan sige det med ord. Det er forbavsende, hvad man kan bilde folk ind! Ifølge vore informationer blev en lejemorder (fra efterretningskredse) sluset ind i Fuchs celle af en embedsmand, for at udføre det beskidte arbejde. At Franz Fuch ikke ville overleve regeringsskiftet i Østrig, står klart for ethvert tænkende menneske!

Med håb om positiv behandling af min ansøgning,

forbliver jeg med højagtelse

Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich

PS. Jeg tillader mig at kontakte Dem i de nærmeste dage - om jeg endnu er istand dertil!